Bảng Giá Sửa Mái Tôn TPHCM Mới Nhất 2023

Bảng giá sửa mái tôn TPHCM

Bảng Giá Sửa Mái Tôn TPHCM Mới Nhất 2023 Của Đăng Linh Phát

Bảng giá sửa mái tôn dột tại TPHCM mới nhất 2023

STT Phương Pháp Chống Dột Mái Tôn Đơn Giá (VNĐ/M²) Bảo Hành
1 Chống dột mái tôn bằng keo silicon chuyên dụng 40.000 VNĐ/M² 3 năm
2 Chống dột mái tôn bằng keo chống dột cho mái tôn, ngăn ngừa thấm nước . 40.000 VNĐ/M² 3 năm
3 Chống dột mái tôn bằng màng khò, màng tự dính 150.000 VNĐ/M² 3 năm
4 Sửa máng xối inox 200.000 VNĐ/M² 3 năm
5 Sửa máng xối tôn 150.000 VNĐ/M² 3 năm

Bảng giá thay mái tôn bị dột tại TPHCM mới nhất 2023

STT Hạng Mục Đơn Giá (VNĐ/M²) Bảo Hành
1 Thay mái tôn bị dột 150.000 VNĐ/M² 3 năm
2 Thay máng xối Inox 220.000 VNĐ/M² 3 năm
3 Thay máng xối tôn 150.000 VNĐ/M² 3 năm

Bảng giá làm mái tôn mới tại TPHCM mới nhất 2023

STT Khung thép Loại Tôn Đơn Giá(VNĐ/M²) Bảo Hành
1 Khung thép 2 mái
Xà gồ V4
Mái Thái Kèo V40x40
Tôn Hoa Sen
Tôn Việt Nhật
250.000~350.000 VNĐ/M² 3 năm
2 Khung thép 2 mái
Xà gồ V4
Mái Thái Kèo V40x40
Tôn SSC 300.000~380.000 VNĐ/M² 3 năm
3 Khung thép 2 mái
Xà gồ V4
Mái Thái Kèo V40x40
Tôn Olympic 350.000~420.000 VNĐ/M² 3 năm
4 Khung thép 2 mái
Xà gồ V4
Mái Thái Kèo V40x40
Tôn Mát
(Xốp Cứng)
360.000~430.000 VNĐ/M² 3 năm
5 Khung thép 2 mái
Xà gồ V5
Mái Thái Kèo V50x50
Tôn Hoa Sen
Tôn Việt Nhật
300.000~400.000 VNĐ/M² 3 năm
6 Khung thép 2 mái
Xà gồ V5
Mái Thái Kèo V50x50
Tôn SSC 320.000~410.000 VNĐ/M² 3 năm
7 Khung thép 2 mái
Xà gồ V5
Mái Thái Kèo V50x50
Tôn Olympic 240.000~420.000 VNĐ/M² 3 năm
8 Khung thép 2 mái
Xà gồ V5
Mái Thái Kèo V50x50
Tôn Mát
(Xốp Cứng)
350.000~350.000 VNĐ/M² 3 năm

Bảng giá làm mái tôn mới 1 lớp và tôn xốp tại TPHCM mới nhất 2023

Loại tôn: Tôn Việt nhật, Tôn Việt hàn, Tôn Liên doanh

STT Độ dày mái tôn(mm) Giá tôn 1 lớp(VNĐ/M²) Giá tôn xốp(VNĐ/M²) Bảo Hành
1 Khung thép hộp mạ kẽm 25x50x1.2mm hoặc đan sắt V40x40x4mm
1.1 0,35 mm 230.000 VNĐ/M² 330.000 VNĐ/M² 3 năm
1.2 0,40 mm 240.000 VNĐ/M² 340.000 VNĐ/M² 3 năm
1.3 0,45 mm 250.000 VNĐ/M² 350.000 VNĐ/M² 3 năm
1,4 0,50 mm 260.000 VNĐ/M² 360.000 VNĐ/M² 3 năm
2 Khung thép hộp mạ kẽm 30x60x1.2mm hoặc đan sắt V50x50x5mm
2.1 0,35 mm 270.000 VNĐ/M² 370.000 VNĐ/M² 3 năm
2.2 0,40 mm 280,000 VNĐ/M² 380.000 VNĐ/M² 3 năm
2.3 0,45 mm 290.000 VNĐ/M² 390.000 VNĐ/M² 3 năm
2.4 0,50 mm 300.000 VNĐ/M² 400.000 VNĐ/M² 3 năm
3 Khung thép hộp mạ kẽm 40x80x1.2mm hoặc đan sắt V60x60x5mm
3.1 0,35 mm 320.000 VNĐ/M² 430.000 VNĐ/M² 3 năm
3.2 0,40 mm 330.000 VNĐ/M² 440.000 VNĐ/M² 3 năm
3.3 0,45 mm 340.000 VNĐ/M² 450.000 VNĐ/M² 3 năm
3.4 0,50 mm 350.000 VNĐ/M² 460.000 VNĐ/M² 3 năm
4 Khung thép tròn mạ kẽm D90x1.4mm hoặc đan sắt V40x40x4mm
4.1 0,35 mm 330.000 VNĐ/M² 430.000 VNĐ/M² 3 năm
4.2 0,40 mm 340.000 VNĐ/M² 440.000 VNĐ/M² 3 năm
4.3 0,45 mm 350.000 VNĐ/M² 450.000 VNĐ/M² 3 năm
4.4 0,50 mm 360.000 VNĐ/M² 460.000 VNĐ/M² 3 năm

Bảng giá thay mái tôn mới nhất tại TPHCM mới nhất 2023

STT Thương hiệu tôn Đơn vị tinh(m) Đơn Giá(VNĐ/M²) Bảo Hành
1 Tôn Hoa Sen
1.1 Tôn lạnh Khổ 1.07 m 40.000 ~ 100.000 VNĐ/M² 3 năm
1.2 Tôn màu Khổ 1.07 m 45.000 ~ 110.000 VNĐ/M² 3 năm
1.3 Tôn kẽm Khổ 1.07 m 40.000 ~ 100.000 VNĐ/M² 3 năm
2 Tôn Đông Á
2.1 Tôn lạnh màu Khổ 1.07 m 45.000 ~ 80.000 VNĐ/M² 3 năm
2.2 Tôn lạnh không màu Khổ 1.07 m 50.000 ~ 70.000 VNĐ/M² 3 năm
2.3 Tôn kẽm Khổ 1.07 m 40.000 ~ 70.000 VNĐ/M² 3 năm
3 Tôn Olympic
3.1 Tôn lạnh sóng vuông
6 sóng, 11 sóng
Khổ 1.06 m 90.000 ~ 130.000 VNĐ/M² 3 năm
3.2 Tôn lạnh sóng ngói Khổ 1.10 m 95.000 ~ 140.000 VNĐ/M² 3 năm
3.3 Tôn lạnh phẳng Khổ 1.20 m 80.000 ~ 120.000 VNĐ/M² 3 năm

Báo giá chi phí thợ sửa mái tôn TPHCM mới nhất 2023

STT Tầng Đơn Giá(VNĐ/M²)
1 Giá thợ sửa mái tôn tầng 1 45.000 VNĐ/M²
2 Giá thợ sửa mái tôn tầng 2 85.000 VNĐ/M²
3 Giá thợ sửa mái tôn tầng 3 90.000 VNĐ/M²
4 Giá thợ sửa mái tôn tầng cao hơn Thương lượng

Chú ý về bảng giá sửa mái tôn TPHCM:

  • Báo giá thay mái tôn trên đã bao gồm giá nhân công và vật tư.
  • Báo giá thay chữa mái tôn trên chưa bao gồm thuế VAT.
  • Giá thi công thay mái tôn sẽ được cập nhật chính xác nhất khi đã có sự khảo sát của đơn vị thi công và có sự chấp thuận của hai bên.
  • Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn báo giá. Hotline:037.329.4567

Tầm Quan Trọng Của Bảng Giá Sửa Mái Tôn TPHCM

Bảng giá sửa mái tôn TPHCM đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện dự án sửa mái tôn. Dưới đây là những điểm quan trọng về tầm quan trọng của bảng giá sửa mái tôn:

Xác định Ngân Sách

Bảng giá sửa mái tôn giúp xác định ngân sách dự án. Điều này quan trọng để bạn có thể lập kế hoạch tài chính và đảm bảo rằng bạn không vượt quá nguồn tài trợ của mình.

Điều Hướng Quyết Định

Khi bạn có một bảng giá cụ thể, bạn có thể dễ dàng so sánh giữa các nhà thầu hoặc các dự án khác nhau. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định thông minh về việc chọn nhà thầu hoặc lựa chọn dự án.

Minh Bạch và Tin Tưởng

Cung cấp một bảng giá sửa mái tôn minh bạch cho khách hàng giúp tạo sự tin tưởng. Khách hàng sẽ biết đúng giá trị của dự án và không có sự mơ hồ hoặc bất ngờ về chi phí sau này.

Chia Sẻ Thông Tin

Bảng giá sửa mái tôn giúp chia sẻ thông tin một cách dễ dàng với các bên liên quan như khách hàng, nhà thầu, và đối tác. Điều này giúp tránh hiểu lầm và xung đột.

Quản Lý Tài Chính

Bảng giá sửa mái tôn có thể giúp bạn quản lý tài chính dự án. Bạn có thể theo dõi các khoản chi tiêu và kiểm soát ngân sách dự án một cách hiệu quả.

Phân Tích Cạnh Tranh

Bạn có thể sử dụng bảng giá sửa mái tôn để nghiên cứu thị trường và xem xét giá cả cạnh tranh. Điều này giúp bạn cập nhật giá của mình để cạnh tranh trong thị trường.

Dự Báo Rủi Ro

Bằng cách biết trước các khoản chi tiêu cụ thể, bạn có thể dự báo và quản lý rủi ro tốt hơn. Điều này giúp tránh các vấn đề không mong muốn xuất hiện trong quá trình thực hiện dự án.

Chất Lượng Dịch Vụ

Bảng giá sửa mái tôn cũng có thể liên quan đến chất lượng dịch vụ. Giá thấp không luôn là lựa chọn tốt nếu nó đi kèm với sự suy giảm về chất lượng. Bảng giá cần phản ánh được chất lượng công việc và vật liệu.

Sự Hài Lòng của Khách Hàng

Khách hàng thường cảm thấy hài lòng hơn khi họ biết đúng giá trị của dự án và không phải đối mặt với các chi phí bất ngờ sau này.

Liên Hệ Công Ty Sửa Mái Tôn Tại TPHCM

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG LINH PHÁT

Hotline: 037 329 4567
Văn phòng đại diện: VP02, Tầng 08, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh, TP HCM
Chi nhánh TP HCM:
Địa chỉ: 995B Tỉnh Lộ 43, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Chi nhánh Bình Dương:
Địa chỉ: 8/1e Đường Bình Hoà 24, Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương
Chi nhánh Đồng Nai:
Địa chỉ: A20B Khu Phố 5, Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

=>>>>Xem thêm thông tin liên hệ Xây dựng Đăng Linh Phát